اردوی تفریحی همراه با آموزش؛ رویکرد اداره آموزش شهروندان
۱۵ شهریور ۱۳۹۶
نذر شیرین؛ هنرجویانی که هنر خود را نذر کردند
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
photo_2017-09-10_08-21-57 photo_2017-09-10_08-22-01 photo_2017-09-10_08-22-04 photo_2017-09-10_08-22-07 photo_2017-09-10_08-22-13 photo_2017-09-10_08-22-15 photo_2017-09-10_08-22-18 photo_2017-09-10_08-22-26 photo_2017-09-10_08-22-28 photo_2017-09-10_08-22-31 photo_2017-09-10_08-22-33 photo_2017-09-10_08-22-41 photo_2017-09-10_08-22-49 photo_2017-09-10_08-22-54 photo_2017-09-10_08-23-20 photo_2017-09-10_08-23-23 photo_2017-09-10_08-23-26 photo_2017-09-10_08-23-30 photo_2017-09-10_08-23-33 photo_2017-09-10_08-23-35 photo_2017-09-10_08-23-38 photo_2017-09-10_08-23-41 photo_2017-09-10_08-20-54 photo_2017-09-10_08-21-08 photo_2017-09-10_08-21-11 photo_2017-09-10_08-21-13 photo_2017-09-10_08-21-15 photo_2017-09-10_08-21-17 photo_2017-09-10_08-21-19 photo_2017-09-10_08-21-21 photo_2017-09-10_08-21-23 photo_2017-09-10_08-21-26 photo_2017-09-10_08-21-28 photo_2017-09-10_08-21-30 photo_2017-09-10_08-21-36 photo_2017-09-10_08-21-39 photo_2017-09-10_08-21-41 photo_2017-09-10_08-21-43 photo_2017-09-10_08-21-50 photo_2017-09-10_08-21-52 photo_2017-09-10_08-21-54
<
>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *